Paste your Bing Webmaster Tools verification code here

Persoonlijke effectiviteit, gaan voor resultaat.

Verhoog je persoonlijke effectiviteit om meer te bereiken met minder energie.

Ik wil een hierover doorpraten.

 

 

Persoonlijk Effectiviteit heeft alles te maken met wie jij zelf bent en met wat je nog nodig voor groei hebt in je professionele en persoonlijk leven. Persoonlijke Effectiviteit heeft ook veel te maken met hoe je in het leven staat en hoe je in je vel zit. Het kan bijvoorbeeld voornamelijk gaan over communicatie, assertiviteit, time management of stress vermindering. Dat komt voorbij in het Kennismakingsgesprek.

pejehoeftgeenandermens

In de Tab  “Voorbeelden van vragen”  hebben we een aantal dingen aangestipt.
Wat jij nodig hebt of wilt ontwikkelen bespreken we in het kennismakingsgesprek, waarin we een coachingplan uitwerken. Dat is dus altijd maatwerk.
Ons uitgangspunt is helderheid en flexibiliteit, dus hoewel we zo concreet mogelijk vorm geven aan het plan, laten we ook ruimte voor onverwachte ontwikkelingen.

Doorgaans is het goed om naast de kennismaking ook een drie-gesprek met je leidinggevende te hebben, aan het begin en eind van het traject, omdat het belangrijk is dat je gesteund wordt in je traject en ook terugkoppeling krijgt over je ontwikkeling. Alle coachgesprekken vallen onder strikte geheimhouding binnen de Ethische Code. Er gaat dus nooit inhoudelijke informatie naar buiten.

Propehet Center APK Professional Coaching

Een speciale versie van dit traject is de APK. Even een paar sessies stilstaan bij jezelf en waar je tegen aanloopt. Meestal is drie sessies voldoende om weer met nieuwe moed verder te gaan.

Dit traject kan gedeeltelijk met e-Coaching gedaan worden.

 

 

Vragen die als uitgangspunt kunnen dienen voor professional coaching zijn bijvoorbeeld:

 • Wat zijn mijn kwaliteiten en competenties en hoe zet ik ze effectief in?
 • Hoe kan ik goede resultaten te bereiken zonder steeds langer te werken?
 • Hoe kan ik professioneler handelen en dit ook uitstralen?
 • Hoe stel ik gezonde grenzen die recht doen aan mijzelf en anderen ?
 • Hoe communiceer ik doorgaans en hoe kan ik hier positieve sturing aangeven?
 • Hoe ontwikkel ik (meer) zelfvertrouwen
 • Anderen ervaren mij als bot, of passief-agressief hoe kan ik op een goede manier assertief zijn?
 • Hoe kan ik beter omgaan met stress en lastige situaties?
 • Hoe vind ik een gezonde balans vinden tussen controleren en delegeren?
 • Hoe kan ik timemanagement toepassen in mijn dagelijks leven en mijn werkzaamheden?
 • Werken aan mijn persoonlijke ontwikkelingsplan;
 • Reïntegratie na ziekteverzuim
 • Hoe krijg ik meer bezieling in mijn werk?
 1. We beginnen met een kennismaking waarin we een globaal plan maken voor het traject gebaseerd op jouw wensen en behoeften.
 2. Tijdens dit gesprek geven we van onze kant duidelijk aan of we het traject als kansrijk zien, of dat we een beter advies hebben.
 3. Aan het eind of kort na het gesprek horen we jou of je verder wilt.
 4. We plannen dan een drie-gesprek met je leidinggevende om de doelen en jouw coachvraag helder te maken en te vertalen naar gewenste resultaten. Wanneer is het traject geslaagd?
 5. Vaak is het nuttig met een aantal testen te beginnen die snel inzicht geven in je kwaliteiten, persoonlijkheid structuur en valkuilen.
 6. Tijdens iedere sessie gaan we uit van jouw vraag en bij voorkeur aan de hand van actuele situaties.
 7. Hierbij zal niet alleen de kwaliteiten van je hoofd aangesproken worden, we betrekken graag de hele mens bij het traject.
 8. We zetten mogelijk nog wat tools in zoals de HeartMath wanneer je vraag ook stressreductie omvat.
 9. Na iedere sessie krijg je opdrachten mee om mee aan de slag te gaan en toe te passen.
 10. Twee tot vijf dagen na de sessie willen we een reflectieverslag van je ontvangen, waarin je aan de hand van vier vragen terugkijkt op de sessie.
 11. We evalueren regelmatig op de voortgang en betrekken daar meestal halverwege en aan het eind ook je leidinggevende in voor een drie-gesprek.

Maak nu contact voor een kennismakingsgesprek.

Klik om een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen met Bram Flippo.

Organisaties waar wij mee gewerkt hebben.

Klik om  een idee te krijgen van de vele organisaties waar wij mee gewerkt hebben.

Bram Flippo

Klik voor meer informatie over Bram Flippo

.

Dit is wat anderen van de begeleiding van Prophet Center Training Coaching en Advies zeggen:

Dat ik gekozen heb voor coaching bij Bram is één van de beste beslissingen in mijn leven geweest. 

Harry de Groot

Directeur, HDG - Bridging Sales and Technology

Het coachingstraject is een boeiende, maar vooral een waardevolle reis geworden.

P.J.R. (Pierre) van Vliet

projectleider / onderhoudskundige, Alphaplan Adviseurs in bouwen

 Ik ervaar nog elke dag de positieve effecten van mijn traject bij Bram.

 

Heleen Geersing

Contextueel coach, In2context

Mijn transitie van jaren lang in loondienst naar entrepreneur heeft hij met succes begeleid.

Geraldine Nesbitt

Auteur, Directeur, Writeaway

Thank you Bram .... I am a better person from knowing you.

 

Elizabeth McCoy

Manager

.... een praktische aanpak, beredeneerd vanuit de praktijk heeft mij enorm ondersteund in mijn persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit.

André Braakman

Teamleader Industry Branches, FME/CWM

Een greep uit organisaties waarmee we samengewerkt hebben:

 

Share This